in

Updated Heatmap

Updated Heatmap | loc-memes, lock-memes, date-memes, space-memes | ProgrammerHumor.io
loc-memes, lock-memes, date-memes, space-memes | ProgrammerHumor.io

[text] 1 2 3 4 5 6 7 9 0 Backspace W E R T y Ju t Jo p I Tab Caps Lock A S D F G H J K L Enter 2 s Shift 4 X C V B N M shift 4 e e ctrl ve Alt Alt ve Menu Ctrl